KONTAKTY

 

Tel. komórkowy: 605 38 53 25

E-mail: ekodomdeweloper@gmail.com

 

Ekodom Deweloper Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Wolbromska 18/1b
53-148 Wrocław

 

Godziny otwarcia :
Poniedziałek-piatek: 08:30-15:30

MAPKA DOJAZDOWA

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ekodom Deweloper Sp. z o.o.,ul. Wolbromskiej 18/1b, 53-148 Wrocław, adres e-mail: ekodomdeweloper@gmail.com.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane spółki: Ekodom Deweloper Spółka z o.o., ul. Wolbromska 18/1b , 53-148 Wrocław, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS: 0000064702, NIP: 8971610047, REGON:932057122, Kapitał Zakładowy: 1 200 000,00zł
Facebook